Huisregels Active Health Center

Artikel 1. Lidmaatschap algemeen

1. Als je lid wordt van Active Health Center, dan worden de kosten verbonden aan dit lidmaatschap 4 wekelijks middels automatische incasso voldaan.

2. De abonnementsgelden zullen omstreeks de laatste week van iedere maand middels een automatische incasso per bank of giro worden geïncasseerd.

3. Je dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling.

4. Het introductietraject bedraagt éénmalig €25,-. De aanschaf van de toegangssleutel bedraagt €10,-

5. Personen onder de 18 jaar die een abonnement afsluiten, zijn verplicht om het contract door een van zijn ouders te laten ondertekenen.

6. De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en om het sportcentrum.

7. Aanwijzingen van het personeel dienen altijd te worden opgevolgd.

8. Het in strijd handelen met de huisregels kan intrekking van de toegangssleutel tot gevolg hebben, zonder restitutie van lidmaatschapsgeld.

9. Er zal bij inschrijving een digitale foto worden gemaakt ter identificatie en veiligheid.

10. Er is cameratoezicht voor toegangscontrole, bewaking en beveiliging van goederen en personen,

preventie en registratie van overlast.

11. Op onze website staat de privacyverklaring. We raden je aan deze regelmatig te raadplegen.

12. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen. De algemene voorwaarden liggen ter inzage bij de receptie, staan in de app en zijn vermeld op de achterzijde van het startbewijs. Daarnaast zijn deze ook op de website en in de sportschool te vinden.

Artikel 2. Fitness

1. In de sportruimten is het dragen van schone sportkleding en gebruik van een handdoek verplicht. (Ben je een handdoek vergeten dan kan je deze huren bij de receptie).

2. Het is niet toegestaan te telefoneren in de fitnesszaal. Dit kan in de horeca of de ruimte voor het betreden van de fitnesszaal.

3. Na het gebruik van de cardio apparatuur verzoeken wij je vriendelijk het apparaat schoon en transpiratievrij achter te laten. Je kan hiervoor gebruik maken van de papierrollen en flacons met desinfectie middel.

4. In onze sportruimten is het verplicht schone binnen sportschoenen te dragen waarbij de zool niet afgeeft. Deze schoenen mag je niet van te voren aantrekken.

5. Het is niet toegestaan meerdere apparaten tegelijk bezet te houden in de fitnessruimte.

6. Bij gebruik van halterstangen met schijven, moeten klemmen gebruikt worden. Losse gewichten (dumbells en schijven) dienen na gebruik teruggeplaatst te worden in de rekken.

7. Het gebruik van losse oefenmaterialen is alleen toegestaan met instemming van de fitness coach en alleen in de daarvoor bestemde ruimten. Na gebruik dien je de oefenmaterialen op te bergen

8. Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimten. Deze kan je in de kleedkamer ophangen, voor waardevolle spullen kan je gebruik maken van de lockers in onze kleedkamers.

9. In de sportruimten is alleen het gebruik van afsluitbare drinkbekers (bidons) toegestaan. Eten in de sportruimten is niet toegestaan.

10. Het is niet toegestaan om zonder t-shirt of mouwloos t-shirt te trainen. Het dragen van hoofddeksels in de sportruimten zelf is verboden (m.u.v. sporthoofddoeken).

11. Personen onder de 15 jaar hebben alleen toegang tot de fitnessruimte onder begeleiding van een fitness coach.

12. Het gebruik van de douches is voor onze klanten gratis. Indien de douches buiten gebruik zijn vanwege onderhoud dan kan men hier geen rechten aan ontlenen.

13. Indien de bedrijfsleiding na sluitingstijd een afgesloten locker aantreft, zal deze worden opengemaakt en de spullen worden verwijderd.

Artikel 3. Groepslessen

1. Alleen de instructeur mag de geluidsinstallatie en luchtbehandeling bedienen.

2. Materialen die je tijdens de les gebruikt, dien je na de les netjes terug te leggen.

3. Voor elke les dien je een toegangskaartje bij de receptie te halen. Zonder kaart kan je niet aan de les deelnemen. Dit toegangskaartje overhandig je aan de instructeur

4. Je dient op tijd te zijn voor de les. Een volledige warming-up is belangrijk en voor jouw eigen veiligheid.

5. Tijdens de les is het de bedoeling dat je de instructies volgt van de instructeur. Heb je door een blessure(s) bepaalde bewegingsbeperkingen bespreek deze dan voor de les met de instructeur. Hij/zij kan ja alternatieve oefeningen bieden, zodat ook jij de zaal met een voldaan gevoel verlaat.

6. Het is niet toegestaan de les vroegtijdig te verlaten. Een cooldown is belangrijk om de les mee af te sluiten.

7. Na de spinningles dien je de fiets schoon achter te laten. Je kan hiervoor gebruik maken van de papierrollen en waterspuiten met desinfectie middel.

Artikel 4. Sauna & Zwembad

1. Zwemmen is vanwege de hygiëne en veiligheid uitsluitend toegestaan in zwemkleding.

2. Zwemmers met een medische aandoening die een nadelig effect kan hebben op de eigen veiligheid, dienen dit vooraf te melden bij het personeel.

3. Vóór het betreden van de sauna en het zwembad is douchen verplicht.

4. Bij gebruik maken van de sauna dient een handdoek meegebracht te worden.

5. Het is gasten niet toegestaan zelf vloeistoffen op de saunakachel aan te brengen.

6. Het gebruik van de zonnebank is onder de 18 jaar niet toegestaan.

7. In de douche/zwembad/sauna mogen geen handelingen verricht worden die strijdig zijn met de hygiëne, zoals scheren, nagels knippen, etc.

8. De sauna dient een kwartier voor het sluiten van het sportcentrum verlaten te worden.

9. Het dragen van schoeisel in de natte sanitaire ruimten en op de zwembadperrons is niet toegestaan.

10. Mensen die drager zijn van een besmettelijke ziekte en daarmee de gezondheid van andere bezoekers in gevaar brengen mogen geen gebruik maken van het zwembad.

11. Hinderlijk gedrag ten opzichte van andere bezoekers is verboden en kan leiden tot ontzegging van het zwembad.

12. Vraag ten alle tijden of de sauna aan kan. De sauna word pas aangezet na melding hiervan.

Artikel 5. Parkeergarage

1. Klanten die ingeschreven staan bij onze locatie Leidschenveen kunnen gebruik maken van de parkeergarage onder het centrum. Hiervoor betaal je per 4 weken €2,75. Hiervoor is een parkeerkaart nodig en deze is af te halen bij de receptie na betaling van €30,- borg. De borg voor de parkeerkaart wordt op jouw rekening teruggestort na het beëindigen van het het abonnement Parkeerservice en het inleveren van de parkeerkaart. De parkeerkaart dient zonder beschadigen en in originele staat te zijn. Het recht op teruggave vervalt na 1 maand na beëindiging van het abonnement Parkeerservice.

Artikel 6. Afspraken

1. Je wordt vriendelijk verzocht om op afgesproken tijdstip en locatie aanwezig te zijn.

2. Afspraken personal training en leefstijlcoaching kan je alleen afzeggen bij de desbetreffende persoon.

3. Niet nagekomen of binnen 24 uur afgezegde afspraken kunnen in rekening worden gebracht (100%).

4. Bij personal training is geen restitutie van gelden bij niet voltooien trainingspakket.

Artikel 7. Veiligheid

1. De fitness apparatuur dient op een verantwoorde en veilige manier te worden gebruikt, vraag bij twijfel instructies aan een fitness coach of fysiotherapeut.

2. Controleer altijd het materiaal waarmee je gaat sporten.

3. Blijf 100% geconcentreerd wanneer je sport.

4. Drink voldoende water tijdens en eet voldoende voor het sporten.

5. Doe altijd een goede warming-up voor je gaat sporten.

6. Sport regelmatig maar voorkom overtraining.

Aanvullende Huisregels 24/7 fitness

Artikel 8. Lidmaatschap

1. Met een regulier lidmaatschap heb je alleen toegang tot Active Health Center tijdens de reguliere openingstijden, onder de voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden en huisregels beschreven;

2. Met een 24/7 lidmaatschap heb je te allen tijde toegang tot de fitnesszaal van Active Health Center, onder de voorwaarden zoals in deze aanvullende huisregels 24/7 fitness beschreven. Dit lidmaatschap is alleen af te sluiten als je ouder bent dan 18 jaar.

Artikel 9. Toegang

1. Technologie maakt 24/7 fitness mogelijk. Als om wat voor reden dan ook de technologie het laat afweten is het niet mogelijk gebruik te maken van de fitnesszaal, buiten onze reguliere openingstijden, totdat het probleem is opgelost. Wij zullen dit tijdig via onze app communiceren tenzij de technologie het buiten de reguliere openingstijden laat afweten.

2. Je kan alleen gebruik maken van 24/7 fitness indien je geen betalingsachterstand hebt.

3. Je kan alleen gebruik maken van 24/7 fitness als je toegangssleutel niet geblokkeerd is.

4. Je kan alleen gebruik maken van 24/7 fitness als je een profielfoto hebt toegevoegd met een duidelijk herkenbare foto van je gezicht.

5. Je kan alleen gebruik kamen van 24/7 fitness als je het introductietraject bij een van de fitnessinstructeurs hebt afgelegd en op de hoogte bent hoe de apparatuur in de fitnesszaal werkt.

6. Je kan alleen gebruik maken van 24/7 fitness indien je geen gezondheidsproblemen hebt die kunnen leiden tot acute medische noodsituaties.

7. Je kan alleen gebruik maken van 24/7 fitness indien je hiervoor een tijdslot in de app hebt gereserveerd.

8. Je kan alleen gebruik maken van 24/7 fitness indien je in het bezit bent van een parkeerkaart aangezien de toegang tot het pand via de parkeergarage is.

9. Betreden van Active Health Center buiten de reguliere openingstijden is voor eigen risico.

Artikel 10. Veiligheid

1. De kleedkamers zijn na onze reguliere openingstijden gesloten en worden 15 minuten voor de reguliere sluitingstijd op slot gedaan. Haal voor die tijd je bezittingen uit de kleedkamer en berg deze op in de daarvoor bestemde lockers buiten de kleedkamers.

2. Er is een wc geopend en deze is door zowel mannen als vrouwen te gebruiken. In de wc is een valdetectiesysteem. Mocht je het bewustzijn verliezen dan wordt automatisch contact gemaakt met de meldkamer.

3. Om de veiligheid te borgen wordt er gebruik gemaakt van 24 uurs videobewaking.

4. Als je als enige in de fitnesszaal aanwezig bent is het gebruik van een paniekknop verplicht. Deze kan je gebruiken als je behoefte hebt aan medische hulp, je bedreigt voelt of getuige bent van verdachte praktijken. Bij activeren paniekknop wordt direct contact gemaakt met de meldkamer van het beveiligingsbedrijf.

5. Hang de paniekknop bij het verlaten van het pand op de juiste plaats terug.

6. De tag (toegangssleutel) is persoonlijk en het is niet toegestaan deze uit te lenen aan anderen of een tag anders dan die van jezelf te gebruiken om het pand te betreden.

7. Het is niet toegestaan de deur voor derden te openen.

8. Het is niet toegestaan met meer dan 1 persoon tegelijk de locatie te betreden.

9. Na binnenkomst deur direct sluiten. Duurt dit langer dan 30 seconden dan wordt het alarm geactiveerd.

10. In het geval van een stroomstoring zal de nooduitgang verlichting je naar de uitgang begeleiden. De deur van de nooduitgang is handmatig te openen in het geval van een stroomstoring.

11. Voor lichte verwondingen (snijwonden, schaafwonden, etc.) is een EHBO-kit beschikbaar in de fitnesszaal.

12. In het geval van een brand, of als je een rookgeur ruikt of rook ziet, activeer het ontruimingsalarm en verlaat het gebouw direct. Bel daarna 112 onmiddellijk.

13. Bij verlies van de toegangssleutel dit direct per mail melden zodat deze sleutel geblokkeerd kan worden.

Artikel 11. Consequenties

1. Het is niet toegestaan gasten mee te brengen buiten de reguliere openingstijden zonder voorafgaande toestemming van Active Health Center. Als dit beleid wordt geschonden wordt een dagpas van €15,- in rekening gebracht. Bij twee of meerdere overtredingen kan het lidmaatschap worden opgeschort of beëindigd. In dat geval ben je het lidmaatschapsgeld over de resterende lidmaatschapsperiode en een boete van €150,- verschuldigd.

2. Bij een valse alarmmelding inclusief toegangsdeur langer dan 30 seconden geopend houden, wordt er €150,- in rekening gebracht.

3. Bij verlies van de paniekknop wordt er €50,- in rekening gebracht.

4.Het in strijd handelen met de huisregels kan intrekking van de toegangssleutel tot gevolg hebben, zonder restitutie van lidmaatschapsgeld.

Alvast bedankt voor het in acht nemen van de huisregels en wij wensen je veel sport plezier.

HET WORDT STEEDS GEZELLIGER!

11 NIEUWE ACTIEVE SPORTERS DEZE WEEK

Ons team staat altijd klaar om deze fanatieke sporters te helpen. Ons motto is niet voor niets:

Wij voelen ons pas goed als jij je goed voelt!